QLTT Sơn La xử lý trên 780 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách và tịch thu, tiêu huỷ hàng hóa trị giá gần 4 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2023

vị trí của bạn:Khuyến nghị bóng đá hàng ngày > Hồ sơ công ty > QLTT Sơn La xử lý trên 780 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách và tịch thu, tiêu huỷ hàng hóa trị giá gần 4 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2023
QLTT Sơn La xử lý trên 780 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách và tịch thu, tiêu huỷ hàng hóa trị giá gần 4 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2023
ngày phát hành:2023-09-17 12:58    Số lần nhấp:135

Từ đầu năm 2023 đến nay, Cục QLTT tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng Cục QLTT, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thượng mại, hàng giả và các kinh doanh trái phép khác. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 và các kế hoạch kiểm tra chuyên đề; kế hoạch truyền thông năm 2023; kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023; Thực hiện tốt công tác Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác tiếp công dân, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; công tác sinh xã hội; công tác phòng chống dịch… triển khai thực hiện nghiêm Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản eDMS, phần mềm quản lý cán bộ và phần mềm hệ thống xử lý vi phạm hành chính INS; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định.…

Kết quả đạt được: trong 8 tháng năm 2023, Cục QLTT tỉnh Sơn La đã thực hiện thanh, kiểm tra 993 vụ, phát hiện xử lý 781 vụ vi phạm, với tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng (đạt 88% chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2023); Trị giá hàng hoá vi phạm trên 730 triệu đồng. Đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 263 vụ; Tổng số tiền xử phạt 1.233.480.000 đồng, tổng trị giá hàng hoá 521.572.000 đồng. Chuyển 01 hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Cục Quản lý thị trường Sơn La đặc biệt chú trọng quan tâm, luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tương tác trực tiếp,Hồ sơ công ty dễ hiểu như: vận động ký cam kết, gắn công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phối hợp với đài Phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố và các huyện trong việc cung cấp nội dung thông tin tuyên truyền chống buôn lậu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; công khai và tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng, phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ người tiêu dùng, cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động trên cổng thông tin điện tử của Cục và Tổng cục QLTT, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đoàn thể liên quan nhằm tuyên truyền pháp luật đến các thương nhân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Trong 8 tháng năm 2023 các đơn vị đã tổ chức ký cam kết tuyên truyền đối với 1.016 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; phát 80 tờ rơi, cung cấp 27 tin bài, phóng sự đưa trên sóng phát thanh và truyền hình, 06 bài báo; đăng 183 tin bài, văn bản trên cổng thông tin điện tử của Cục QLTT tỉnh Sơn La (37 tin đăng trên trang Tổng cục QLTT). Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả và 01 Hội nghị phổ biến giá dục pháp luật, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể công chức.   

Trong thời gian tới, Cục QLTT tỉnh Sơn La tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề, các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Tập trung chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại. Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới… kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.