Lí do Bảo hiểm xã hội chậm điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

vị trí của bạn:Khuyến nghị bóng đá hàng ngày > tuyển dụng nhân tài > Lí do Bảo hiểm xã hội chậm điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
Lí do Bảo hiểm xã hội chậm điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
ngày phát hành:2023-09-16 13:44    Số lần nhấp:186
Liên quan đến việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chưa đúng với mức hưởng mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có thông báo mới nhất lí giải vấn đề này.

Việc chi trả theo mức hưởng mới và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8.2023 cho người hưởng sẽ được thực hiện vào tháng 9.2023. Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 29.6.2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP quy định thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1.7.2023.

Song, tới ngày 14.8.2023 Nghị định này mới có hiệu lực thi hành.

Vì vậy, kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho người hưởng tháng 7 và tháng 8.2023, BHXH Việt Nam cho biết sẽ thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6.2023.

Việc chi trả theo mức hưởng mới và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7, tháng 8.2023 cho người hưởng sẽ được thực hiện vào tháng 9.2023.

Theo Nghị định số 42, các mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng được quy định, cụ thể:

Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2023 đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định này.

Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu,tuyển dụng nhân tài trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2023 đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định này.

Bên cạnh đó, từ ngày 1.7.2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (trừ người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng) trước ngày 1.1.1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 42 nếu có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/người/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng.

Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

"Trong thời gian chờ Nghị định số 42 có hiệu lực và có Thông tư hướng dẫn thực hiện, kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 7, tháng 8.2023, cơ quan BHXH thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6.2023" - BHXH Việt Nam lí giải.

Cơ quan BHXH nêu rõ, tại kỳ chi trả của tháng 9.2023, người hưởng sẽ được cơ quan BHXH chi trả mức hưởng mới và truy lĩnh phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7, tháng 8.2023 (do chưa được nhận).

BHXH Việt Nam cũng khẳng định, như vậy, quyền lợi về lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng thêm của người hưởng chế độ luôn được đảm bảo, đúng quy định./.

BBT